zavriet

Kontakt

Matlovič Racing s.r.o.                                                                 Tel: +421 903 25 25 15
Krajinská 4                                                                                   Tel: +421 918 469 076
821 06 Bratislava                                                                        Tel: +421 2 45249249
Slovenská republika                                                                  Mail: info@matlovicracing.sk
IČO: 313 282 53                                                                           Reklamačný poriadok
DIČ: 2020834255                                                                        Všeobecné obchodné podmienky
IČ DPH: SK2020834255

Spoločnosť Matlovič racing s.r.o. je riadne zapísaná na Okresnom Súde Bratislava I., Oddiel Sro, Vložka číslo 3132/B


View Larger Map